+38(097)708-37-17, +380(63)148-47-28

Адвокат Смоленко Александр Иванович

Все виды юридических услуг . Адвокат Харьков

Обвинувальний акт було повернуто прокурору

               В провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова 01.10.2019 р. надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

               З`ясувавши думку прокурора, який вважав, що є всі підстави для призначення справи до судового розгляду, представника потерпілого Слепченка Є.В., який підтримав думку прокурора, обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , які заперечували проти призначення справи до розгляду та вважали необхідним повернути обвинувальний акт прокурору, захисників Мєлких Е.М., Смоленка О.І., Панасенка П.П., які заявили клопотання про повернення обвинувального акту прокурору у зв`язку з невідповідністю його вимогам ст. 291 КПК України та порушенням права на захист обвинувачених, суд приходить до наступного.

               Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України, обвинувачення - це твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому КПК України. Для формулювання обвинувачення необхідно встановити всі елементи складу кримінального правопорушення (суб`єкт, об`єкт, суб`єктивна та об`єктивна сторона) та викласти зазначене у відповідному процесуальному документі. За змістом положень ч. 4 ст. 110 КПК України обвинувальний акт і є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває особі обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування.

               Статтею 291 КПК України передбачені вимоги до обвинувального акта, який згідно чинного КПК України повинен передаватись до суду разом з реєстром матеріалів досудового розслідування та іншими матеріалами, передбаченими у зазначеній нормі.

               Зокрема, в силу п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт має містити виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.

               Проте при переданні до суду обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 знехтувано вищезазначеними вимогами, обвинувальний акт складено з порушенням вимог ст. 291 КПК України. Реєстр матеріалів досудового розслідування взагалі не підписаний слідчим СУ ГУНП в Харківській області М.І. Червяковим.

               Із тексту обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

               Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого та відповідно до ч. 2 ст. 31 КПК України підлягає розгляду колегіально судом у складі трьох суддів.

               В зв`язку з тим, що обвинувальний акт містить технічні недоліки, зокрема при визначенні кваліфікації кримінального правопорушення, що перешкоджає визначенню складу суду у відповідності до ст. 31 КПК України та призначенню справи до розгляду, обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору.

               Всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт не містить відомостей про потерпілого, який є юридичною особою, а саме повне найменування юридичної особи (без скорочень) відповідно до довідки з Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України, у якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації, та відомостей про представника потерпілого. Зазначених відомостей про потерпілого та його представника не містить і реєстр матеріалів досудового розслідування.

               Вищевикладене свідчить про неконкретність пред`явленого обвинувачення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , що порушує право обвинувачених на захист. В подальшому це позбавить суд належним чином роз`яснити обвинуваченим суть обвинувачення на виконання вимог ст. 348 КПК України, та розглянути кримінальне провадження в його межах.

               В свою чергу зазначене свідчить, що обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 фактично не отримали обвинувального акта, оформленого відповідно до вимог чинного КПК.

               Крім того, такий обвинувальний акт суперечить вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, де зазначено, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має бути негайно й детально проінформований зрозумілою для нього мовою про характер і причини висунутого проти нього обвинувачення.

               До того ж право бути проінформованим про характер і причини обвинувачення потрібно розглядати у світлі права обвинуваченого мати можливість підготуватися до захисту, гарантованого п.п. «b» п. 3 ст. 6 Конвенції (рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» п. 54, а також «Даллос проти Угорщини», п. 47).

               Згідно п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України суд повертає обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам чинного КПК України.

               Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про повернення обвинувального акту за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 прокурору для приведення у відповідність вимогам чинного КПК України.

               Керуючись п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України, -

 у х в а л и в:

               Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000001354 від 07.12.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України повернути прокурору для усунення виявлених недоліків.

               Ухвала може бути оскаржена протягом семи діб з дня її оголошення до Харківського апеляційного суду.

               Повний текст ухвали оголошено 18.11.2019 року.

 

Суддя:                                                                                                                                                                                                         Т.М. Янцовська