+38(097)708-37-17, +380(63)148-47-28

Адвокат Смоленко Александр Иванович

Все виды юридических услуг . Адвокат Харьков

Суд залишив без розгляду позовну заяву ХНУПС ім. Кожедуба про відшкодування витрат пов'язаних з утриманням курсанта під час навчання

Ухвалою Миколаївського окружного адміністративного суду від 18.06.2019 року по справі відкрито спрощене провадження по адміністративній справі за позовом Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба до ОСОБА_1 про відшкодування витрат.

Ухвалою Миколаївського окружного адміністративного суду від 01.07.2019 року адміністративну справу за позовом адміністративну справу за позовом Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба до ОСОБА_1 про відшкодування витрат передано для подальшого розгляду до Харківського окружного адміністративного суду відповідно до ст. 29 КАС України, оскільки відповідач - ОСОБА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Адреса фактично проживання відповідача: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями, справу розподілено судді Шевченко О.В.

Ухвалою суду від 30.09.2019 року прийнято до провадження адміністративну справу. Призначено розгляд адміністративної справи у спрощеному провадженні відповідно до ст. 262 КАС України.

Представником відповідача надано до суду клопотання про залишення позовної заяви без розгляду  у зв`язку з порушенням позивачем  строку на звернення до суду.

Судом поставлено на обговорення клопотання про залишення позовної заяви без розгляду.

В судовому засіданні представник відповідача підтримав заявлене клопотання про  залишення позовної заяви без розгляду.

Представник позивача проти задоволення вказаного клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали адміністративної справи, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви без розгляду у зв`язку із пропуском строку звернення до суду з даним позовом, з огляду на наступне.

Предметом даного позову є стягнення з відповідача суми у розмірі 514 042,71 грн. на відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням під час навчання.

В позовній заяві позивачем зазначено, що гр. ОСОБА_1 проходив навчання та військову службу у Харківському національному університеті Повітряних Сил з 30.08.2014 року по 17.07.2018 року на посаді курсанта.

Відповідно до розділу II "Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України " (далі - Положення), затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008р. № 1153/2008, Контракт про проходження військової служби (навчання) був укладений з гр. ОСОБА_1 30.08.2014 року.

17.07.2018 року контракт про проходження військової служби (навчання), укладений між Міністерством оборони України в особі начальника університету і відповідачем був достроково розірваний та відповідач був виключений із списків особового складу університету наказом начальника університету (по стройовій частині) від 16.07.2018 року № 184. Позивач в позові зазначає, що відповідач наразі жодних відшкодувань суми витрат, пов`язаних з його утриманням під час навчання в ХУПС ім. Івана Кожедуба не здійснював.

У зв`язку з розірванням контракту 17.07.2018 року у позивача виникли підстави для  звернення до суду з вказаним позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 КАС України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Частиною 5 ст. 122 КАС України передбачено, що для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Відтак, для звернення до суду з вказаним позовом у позивача КАС України передбачено місячний строк, перебіг якого розпочався 17.07.2018 року.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 123 КАС України, у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

Так, положеннями частини 3 ст. 123 КАС України передбачено, якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 240 КАС України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, з підстав, визначених частинами третьою та четвертою статті 123 цього Кодексу.

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси (ч. 1 ст. 5 КАС України ).

Частиною 1 ст. 2 КАС України визначено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Так, ухвалою суду від 22.10.2019 року позовну заяву Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба до ОСОБА_1 про відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням у навчальному закладі залишено без руху. Надано позивачу термін для усунення недоліків шляхом надання до суду заяви про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним адміністративним позовом разом з доказами поважності причин його пропуску або вказати інші підстави для поновлення пропущеного строку звернення до суду.

Позивач надав до суду заяву про поновлення пропущеного строку звернення до суду, в якій просив визнати поважними причини пропуску строку звернення до суду з даним позовом, пропущений не з вини позивача.

Щодо причин пропуску строку звернення до суду у поданій заяві про поновлення пропущеного строку позивач посилається на зміну судової практики Верховним Судом щодо  предметної юрисдикції вказаної категорії справ, зокрема, на постанову Великої Палати  Верховного Суду від 13.03.2019 року по справі №723/18/17, в якій визначено предметну юрисдикцію даної категорії спорів, що розглядалися за правилами цивільного судочинства.

Так, в постанові Верховного Суду від 13.03.2019 року по справі № 723/18/17 (провадження №14-563цс18) зазначено, що спори, що пов`язані з питаннями реалізації правового статусу особи, яка перебуває на посаді публічної служби, від моменту її прийняття на посаду і до звільнення з публічної служби, зокрема, й питаннями відповідальності за невиконання договору підготовки фахівця, що призвели до відшкодування фактичних витрат, пов`язаних з утриманням у навчальному закладі, навіть якщо подання відповідного позову про відшкодування витрат, відбувається після її звільнення з державної служби, підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства.

У межах цивільного судочинства суд не може досліджувати та встановлювати правомірність дій, рішень чи бездіяльності службовця або посадовця, оскільки така можливість передбачена лише в адміністративному судочинстві.

Слід також зауважити, що 5 грудня 2018 року у справі № 818/1688/16 Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків, викладених у постановах від 10 квітня 2018 року у справі № 533/934/15-ц, від 20 червня 2018 року у справі № 815/5027/15, 3 жовтня 2018 року у справі № 755/2258/17, та вказала, що спори пов`язані з питаннями реалізації правового статусу особи, яка перебуває на посаді публічної служби, від моменту її прийняття на посаду і до звільнення з публічної служби, зокрема, й питаннями відповідальності за рішення, дії чи бездіяльність на відповідній посаді, що призвели до завдання шкоди/збитків, навіть якщо притягнення її до відповідальності шляхом подання відповідного позову про стягнення такої шкоди/збитків відбувається після її звільнення з державної служби - підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства.

Аналогічний висновок зроблено у постанові від 12 грудня 2018 року у справі № 804/285/16 (провадження № 11-669апп18), у якій Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків, викладених у постановах від 14 березня 2018 року у справі № 461/5577/15-ц (провадження № 14-18цс18), від 31 жовтня 2018 року у справі № 820/5761/15 (провадження № 11-750апп18) та інших постановах, що свідчить про усталену практику розгляду вказаної категорії спорів.

Враховуючи визначення ще у грудні 2018 року Великою Палатою Верховного Суду юрисдикції спорів щодо відшкодування вартості навчання особою, яка перебуває або перебувала на посадах, віднесених до державної або публічної служби, за позовом суб`єкта владних повноважень суд не приймає до уваги посилання позивача у позовній заяві на постанови Верховного Суду від 30.01.2019 року по справі №810/2610/16 та від 13.03.2019 року по справі № 723/18/17, які прийняті пізніше.

Будь - яких інших причин пропуску строку звернення до суду позивач не навів.

Водночас,  суд зазначає, що  з  часу  прийняття Верховним Судом вказаної постанови до часу звернення позивача з даним позовом у червні 2019 року минуло більше 4 місяців, будь - яких  причин недотримання строку позивач  в цьому випадку не навів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що позивачем не наведено обґрунтованих підстав для поновлення строку звернення до адміністративного суду, суд дійшов висновку  про  те, що клопотання представника відповідача про залишення позовної заяви без розгляду підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, адміністративний позов підлягає залишенню без розгляду у зв`язку із пропуском строку звернення до суду з даним позовом.

Суд зазначає, що відповідно до ч.4 ст. 240 КАС України, особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення підстав, з яких позов було залишено без розгляду, має право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 240 КАС України, про залишення позову без розгляду суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про залишення позову без розгляду може бути оскаржена.

Керуючись положеннями ст. ст. 123240241-243248256294295, п.п.15.5 п.15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

 УХВАЛИВ:

 Клопотання представника відповідача про залишення позовної заяви без розгляду по справі №400/1758/19 - задовольнити.

Адміністративний позов Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба (код ЄДРПОУ 24980790, адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79) до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) про відшкодування витрат - залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Другого апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання.

Повний текст ухвали складено 26 листопада 2019 року.

  Суддя                                                    О.В.Шевченко